گزارش WHO درباره منشأ کرونا از نظر چین ستودنی و از دید آمریکا ناقص است

وزارت خارجه چین از گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره منشأ شیوع ویروس کرونا استقبال کرده و از کارشناسان این نهاد به دلیل «تعهدشان نسبت به علم» تقدیر کرده است.

یک سخنگوی وزارت خارجه طی بیانیه ای گفت که چین با ارائه همکاری های لازم به کارشناسانی که از ووهان بازدید کردند، صداقت، شفافیت و رفتار مسئولانه خود را نشان داد.

در این بیانیه همچنین آمده است که تحقیقات در مورد منشا شیوع این ویروس باید در خارج از چین و در چندین کشور دیگر هم انجام شود. این بیانیه هشدار می دهد که سیاسی کردن این موضوع شدیدا باعث کاهش همکاری های جهانی خواهد شد.