ژاپن: نمی توان از تغییرات نظام انتخاباتی هنگ کنگ چشم پوشی کرد

وزارت خارجه ژاپن با بیان اینکه این کشور نمی تواند از تغییرات اخیر چین در نظام انتخاباتی هنگ کنگ چشم پوشی کند، این تغییرات را «یک بازگشت بزرگ به عقب» در سطح بالای خودمختاری این منطقه خواند.

یوشیدا تومویوکی دبیر مطبوعاتی وزارت خارجه، روز سه شنبه پس از آنکه کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین اصلاحیه قانون اساسی هنگ کنگ را تصویب کرد، بیانیه ای منتشر کرد.

یوشیدا گفت این تغییرات اعتماد به چارچوب «یک کشور، دو نظام» را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. او افزود این تغییرات همچنین مخالف هدف نهایی قانون اساسی هنگ کنگ برای انتخاب رئیس اجرایی و همه اعضای شورای قانونگذاری بر اساس حق رای همگانی است.

در این بیانیه آمده است «ژاپن از چین می خواهد انتخابات مربوطه در هنگ کنگ را در شرایط عادلانه ای برگزار کند که برای حضور نامزدهایی از طیف وسیعی از دیدگاه های سیاسی باز است.» این گزارش می افزاید ژاپن «برای درخواست از چین در اتخاذ گام های استوار، به همکاری با جامعه بین المللی ادامه خواهد داد.»