آمریکا و بریتانیا از چین به دلیل تغییرات در انتخابات هنگ کنگ انتقاد کردند

آمریکا و بریتانیا از چین به دلیل اقدام جدیدی که ملزم می کند تا صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در هنگ کنگ برای حصول اطمینان از وفاداریشان به پکن توسط مقامات امنیتی بررسی شود، انتقاد کرده اند.

کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین روز سه شنبه اصلاحات در قانون اساسی هنگ کنگ را تصویب کرد.

این تغییرات خواستار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات برای رئیس اجرایی و شورای قانونگذاری هنگ کنگ توسط اداره پلیس امنیتی می شود. این پلیس موظف است که این نتایج را به یک کمیته تحقیقات که تصمیم خواهد گرفت آیا نامزدها می توانند در انتخابات شرکت کنند یا خیر را گزارش دهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام را به عنوان عملی که باعث کاهش بیشتر نمایندگی و مشارکت سیاسی در هنگ کنگ می شود، توصیف کرد.

این مقام همچنین گفت آمریکا با متحدان و کشورهای دوست خود همکاری خواهد کرد و برای دفاع از حقوق بشر و آزادی تمام مردم هنگ کنگ صحبت می کند.

دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا که تا سال ۱۹۹۷ هنگ کنگ مستعمره آنجا بود، گفت که تغییرات چین در ساز و کار انتخاباتی هنگ کنگ « به روشنی نقض اعلامیه مشترک بین بریتانیا و چین» است.