چین ساز و کار بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی هنگ کنگ را تصویب کرد

چین ساز و کاری را تصویب کرده تا مقامهای امنیت عمومی جهت اطمینان از وفاداری نامزدهای انتخاباتی هنگ کنگ به دولت مرکزی چین صلاحیت آنها را بررسی کنند.

شین هوا،‌ خبرگزاری دولتی چین، روز سه شنبه گزارش کرد که کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین به اتفاق آراء اصلاحات قانون اساسی هنگ کنگ را تصویب کرد.

در این اصلاحات آمده که صلاحیت نامزدهای ریاست اجرایی منطقه و نمایندگان شورای قانونگذاری هنگ کنگ باید توسط شاخه ای از پلیس بررسی شود که طبق قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ که سال گذشته به اجرا درآمد، تشکیل شده است.

پلیس موظف شده تا نتایج بررسی یک کمیته تحقیقات، که تصمیم خواهد گرفت آیا نامزدها صلاحیت شرکت در انتخابات را دارند یا خیر را گزارش کند. تصمیمات این کمیته قابل اعتراض نخواهد بود.

در این اصلاحات آمده است که شمار کرسی های شورای قانونگذاری از ۷۰ کرسی کنونی باید به ۹۰ کرسی افزایش یابد اما تعداد قانونگذارانی که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند از ۳۵ نفر کنونی به ۲۰ نفر کاهش خواهد یافت.

قرار است از اواخر سال جاری میلادی تا آخر نیمه اول سال ۲۰۲۲، هنگ کنگ انتخابات شورای قانونگذاری و رئیس اجرایی این منطقه را برگزار کند.