نرخ وجود پادتن کرونا در مردم توکیو: ۳۵ / ۱ درصد

یک تحقیق دولت ژاپن که در دسامبر سال گذشته انجام شد نشان می دهد در توکیو نرخ مثبت بودن آزمایش پادتن ویروس کرونا ۳۵ / ۱ درصد بوده است. این تحقیق همچنین نشان داد که این نرخ در استانهای اوساکا، میاگی، آیچی و فوکوئوکا زیر یک درصد بود.

آنتی بادی یا پادتن، یک نوع پروتئین خون است که بعد از ابتلای ویروسی در بدن تولید می شود. وجود پادتن ها در خون نشاندهنده ابتلای ویروسی در گذشته است.

وزارت بهداشت نمونه خون حدود ۱۵ هزار نفر در سنین ۲۰ سال و بیشتر را در توکیو و این چهار استان آزمایش کرد.

نتایج، که در روز سه شنبه منتشر شدند، نشان می دهند که نرخ وجود پادتن در افراد آزمایش شده در توکیو ۳۵ / ۱ درصد بود.

این نرخ برای استان آیچی ۷۱ / ۰ درصد، برای استان اوساکا ۶۹ / ۰ درصد، برای استان فوکوئوکا ۴۲ / ۰ درصد و برای استان میاگی ۱۴ / ۰ درصد بود.

مسئولان وزارت بهداشت می گویند این تحقیق تأیید کرد که بسیاری از مردم هیچ پادتنی ندارند. آنها می گویند این درصدها در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکا پایین هستند و توصیه می کنند مردم به اقدام های اولیه ضد ویروس ادامه دهند.