ژاپن کمک های اقتصادی جدید به میانمار را متوقف می کند

دولت ژاپن قصد دارد برای وادار کردن ارتش میانمار به توقف خشونت بر ضد غیرنظامیان و برقراری دوباره دموکراسی، فعلا کمک های اقتصادی جدید به این کشور را به حالت تعلیق درآورد.

هدف این اقدام گذاشتن فشار روی ارتش میانمار است در حالیکه تماس با آنها حفظ خواهد شد. دولت ژاپن معتقد است تعلیق کمک اقتصادی به میانمار موثرتر از تحریم های اعمال شده از سوی کشورهای غربی است.

روز سه شنبه، اعضای حزب اصلی حاکم لیبرال دموکرات پیش نویس قطعنامه ای را تهیه کردند که از دولت می خواهد در زمینه ارائه کمک های رسمی جدید توسعه به میانمار مراقب باشد.

آنها از دولت خواستند هنگام بررسی همکاری اقتصادی و دفاعی با میانمار اوضاع در حال تغییر آن کشور را نیز در نظر داشته باشد.

موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه ژاپن، گفته است ژاپن بزرگترین ارائه کننده کمک های اقتصادی به میانمار است و موضع دولت در این باره روشن است که هیچ پروژه جدیدی وجود نخواهد داشت.

کمک های رسمی توسعه ژاپن به میانمار در سال مالی ۲۰۱۹ که در مارس ۲۰۲۰ پایان یافت، در کل حدود ۲۰۰ میلیارد ین یا حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.