ژاپن و اندونزی روابط امنیتی خود را تقویت می کنند

وزیران دفاع و خارجه ژاپن با همتایان اندونزیایی خود با هدف ارتقا انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی توافقی را امضا کردند. این توافق بخشی از تلاش های گسترده تر میان این دو کشور برای تقویت همکاری دوجانبه با توجه به افزایش زورگویی چین است.

موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه ژاپن گفت:« ژاپن و اندونزی توانستند تعهد خودشان برای مقابله با مسائل منطقه ای و بین المللی با یکدیگر را دوباره تایید کنند.»

رتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزی گفت:« نشست دو بعلاوه دوی امروز بخشی از تلاش ها برای ثمربخشی بیشتر مشارکت راهبردی، نه تنها برای روابط دوجانبه، بلکه برای کمک به صلح، ثبات و سعادت این منطقه است.»

این وزیران برای بیش از یک ساعت در توکیو ملاقات کردند.

آنها نسبت به فعالیت های پکن در دریا از جمله قانون جدیدی که به گارد ساحلی چین اجازه استفاده از تسلیحات می دهد نگرانی های مشترکی داشتند. آنها با تقویت همکاری به منظور تحقق یک منطقه آزاد و باز اقیانوس های هند و آرام و افزایش مانورهای چند جانبه موافقت کردند. ژاپن همچنین موافقت کرد که از توانایی های گارد ساحلی اندونزی برای محافظت از خود حمایت بیشتری کند.

در این نشست دو بعلاوه دو به طیفی از نگرانی های بین المللی از جمله پرتاب های اخیر موشک توسط کره شمالی نیز اشاره شد. این وزیران موافقت کردند که پیونگ یانگ باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را کاملا رعایت کند.