میتسوبیشی یک شرکت مرتبط با صنایع دفاعی داخلی ژاپن را می خرد

شرکت ژاپنی صنایع سنگین میتسوبیشی با یک رقیب داخلی توافق کرده است که کسب و کار مرتبط با صنایع دفاعی آن شرکت را بخرد.

شرکت Mitsui E&S Holdings موافقت کرده است که میتسوبیشی، کسب و کاری که به کشتی های نیروی دریایی نیروهای دفاع از خود ژاپن خدمات ارائه می دهد را در اختیار بگیرد.

ایزومی ساوا سیجی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره صنایع سنگین میتسوبیشی گفت شرکتش امیدوار است با تلفیق نقاط قوت هر دو شرکت رقابت پذیری و بهره وری را تقویت کرده و همچنین مسئولیت خود در همکاری برای امنیت دریایی را ایفا کند.

میتسوبیشی همچنین توافق کرده است که ساخت قایق های گشت زنی برای گارد ساحلی ژاپن را به عهده بگیرد.

میتسوبیشی هنوز افشا نکرده که برای خرید آن شرکت چه مبلغی پرداخت خواهد کرد. اما تخمین زده می شود که این رقم در حدود دهها میلیون دلار باشد.

میتسوبیشی ظاهرا مجذوب ثبات نسبی در قراردادهای مرتبط با صنایع دفاعی است.

همه گیری جهانی ویروس کرونا کسب و کار هواپیماسازی این شرکت از جمله اولین پروژه جت مسافرتی ژاپن، را با مشکل مواجه کرده است.