تقاضای اوساکا از دولت برای اتخاذ اقدامات جدی تر برای مقابله با کرونا

استاندار اوساکا می گوید از دولت مرکزی خواهد خواست اقدامات ویژه ای برای این استان انجام دهد تا او بتواند برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در این استان گام های استوارتری بردارد.

یوشیمورا هیروفومی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت کارگروه ویژه ویروس کرونا در اوساکا در نظر دارد ظرف چند روز آینده به طور رسمی در این باره تصمیم گیری کند.

این اقدامات که به تازگی توسط یک قانون بازبینی شده برای مقابله با ویروس کرونا تنظیم شده است به استانداران این امکان را می دهد که حتی درصورت عدم اعلام وضعیت اضطراری بتوانند به طور متمرکز در این زمینه اقدام کنند.

آمار روزانه مبتلایان جدید در اوساکا برای سه روز متوالی تا پایان روز یکشنبه بیش از ۳۰۰ نفر بوده است.

یوشیمورا به نقل از مقامات این استان گفت با توجه به اینکه نحوه ابتلای بسیاری از مبتلایان جدید قابل ردیابی نیست آنها باور دارند موج چهارم ابتلا به ویروس کرونا آغاز شده است.

استاندار اوساکا همچنین گفت که مقامات این استان در حال برنامه ریزی هستند تا استفاده از ماسک را برای کسانی که به بارها و رستوران ها می روند الزامی کرده و از ورود کسانی که از زدن ماسک خودداری می کنند ممانعت شود.