تحقیقات در مورد انسداد کانال سوئز آغاز می شود

انتظار می رود به زودی تحقیقات در مورد انسداد کانال سوئز مصر توسط یک کشتی باری عظیم که تا بعد از ظهر روز دوشنبه ادامه داشت، آغاز شود.

پس از شناور کردن مجدد کشتی Ever Given متعلق به ژاپن، برای اولین بار پس از شش روز، رفت و آمد در این کانال از سر گرفته شده است. این کشتی توسط یک شرکت تایوانی اداره می شود.

وبسایت خصوصی Vessel Finder برای ردیابی کشتی ها، نشان می دهد کشتی هایی که در کانال یا اطراف کانال منتظر بوده اند، شروع به حرکت کرده اند. اما اداره کنترل کانال سوئز می گوید که بازگشت به حالت عادی ممکن است چند روز طول بکشد.

کشتی Ever Given برای بررسی به دریاچه ای در آن نزدیکی منتقل شده است تا مشخص شود آیا توانایی از سرگیری ناوبری را دارد یا خیر.

اوسامه ربیع، رئیس اداره کنترل کانال سوئز، گفته است قرار است تحقیقاتی در این مورد انجام شود. او به خبرنگاران گفت که تحقیقات، افراد مسئول این حادثه را مشخص می کند و طرف هایی که باید غرامت بپردازند را تعیین می کند.

انسداد شش روزه کانال سوئز، یکی از شلوغ ترین مسیر تجاری جهان، بر تدارکات جهانی تأثیر گذاشته و باعث خسارات قابل توجهی به دولت مصر شده است. این کشور به شدت به درآمد حاصل از عوارض کانال سوئز متکی است.

شوئی کیسِن کایشا، شرکت صاحب این کشتی، در غرب ژاپن مستقر است. این شرکت در وبسایت خود بیانیه ای صادر کرده که در آن آمده است کشتیEver Given از نظر خسارت مورد بازرسی قرار گرفته و تلاش می شود تا در اسرع وقت به مسیر اقیانوس بازگردانده شود.