آمریکا روابط تجاری با میانمار را معلق می کند

آمریکا در تلاش برای وارد آوردن فشار به ارتش میانمار تمام تعاملات خود با این کشور تحت توافق تجاری و سرمایه گذاری سال ۲۰۱۳ را به حالت تعلیق در می آورد.

دفتر نماینده تجاری آمریکا روز دوشنبه این مطلب را در میانه سرکوب شهروندان در میانمار به دست ارتش اعلام کرد.

کاترین تای، نماینده تجاری آمریکا در بیانیه ای گفت که آمریکا به شدت «خشونت وحشیانه علیه شهروندان» توسط نیروهای امنیتی میانمار را محکوم می کند.

تای گفت که این خشونت ها حمله ای مستقیم به روند گذار این کشور به دموکراسی و همه تلاش ها برای دستیابی به آینده ای صلح آمیز و سعادتمند برای میانمار است.

این دفتر گفت که این تعلیق تا زمان بازگشت حکومت دموکراتیک و منتخب در میانمار برقرار خواهد بود.

هدف توافقنامه چهارچوب تجارت و سرمایه گذاری که در سال ۲۰۱۳ امضا شد حمایت از اصلاحات اقتصادی در میانمار بود. این توافق بستری برای گفتگو و همکاری در مسائل تجاری و سرمایه گذاری در این کشور ایجاد کرد.

دولت رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روی شرکت هایی که روابط عمیقی با ارتش میانمار دارند تحریم های اقتصادی وضع کرده است.