ژاپن استفاده از زور در برابر شهروندان میانمار را محکوم کرد

سخنگوی دولت ژاپن ادامه استفاده ارتش و پلیس میانمار از زور در برابر شهروندان را محکوم کرده است.

کاتو کاتسونوبو، دبیر اول کابینه ژاپن روز دوشنبه با خبرنگاران صحبت کرد.

او با بیان اینکه ارتش و پلیس میانمار علیرغم درخواست های مکرر جامعه بین المللی برای پایان دادن به خشونت، به استفاده از زود ادامه می دهند و در نتیجه تعداد شهروندان کشته شده روز به روز افزایش می یابد، این وضعیت را به شدت محکوم کرد.

کاتو گفت که رهبران ارتش میانمار باید به یاد داشته باشند که ارتش سازمانی برای حفاظت از جان مردم کشور در برابر تهدیدهای خارجی است.

او افزود که استفاده از گلوله های جنگی در برابر اعتراضات صلح آمیز قابل قبول نیست.

کاتو گفت که ژاپن برای کمک به ارتقای دموکراسی در میانمار بیشترین کمک را ارائه داده است.

او گفت که ژاپن نحوه ارائه کمک به میانمار در آینده از جمله همکاری اقتصادی و راه های موثر برای بازگرداندن یک نظام دموکراتیک و آرام به این کشور را بررسی خواهد کرد.