سوگواری مردم میانمار پس از مرگبارترین روز از زمان کودتای نظامی

مردم در میانمار به دنبال مرگبارترین روز از زمان کودتای نظامی در ماه فوریه، به سوگ نشستند.

ارتش شدت سرکوب معترضان را افزایش داده است. به گفته یک گروه حقوق بشر محلی ۱۱۴ نفر در روز شنبه کشته شدند.

جمع کثیری از مردم روز یکشنبه در مراسم تدفین یک پسربچه ۱۳ ساله شرکت کردند. آنها به رسم احترام و درود سه انگشت خود که نشانه مقاومت در برابر کودتاست را بلند کرده بودند.

رسانه های محلی گزارش دادند که این پسربچه در حوالی خانه اش در شهر یانگون مشغول بازی بوده که مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی قرار گرفت.

انجمن همیاری برای زندانیان سیاسی می گوید که از زمان تصاحب قدرت توسط ارتش، بیش از ۴۵۰ نفر در درگیری ها در میانمار کشته شده اند.

یک سازمان قومی در ایالت کارن در جنوب شرقی میانمار می گوید بیش از سه هزار نفر از مردم به علت حملات هوایی ارتش شروع به فرار به کشور همسایه خود، تایلند کرده اند.

تلویزیون دولتی میانمار یکشنبه شب گزارش داد که یک گروه ستیزه جو روز شنبه به یک پایگاه نظامی حمله کرد. از این خبر چنین برداشت شده است که یک گروه مسلح قومی کارن دست به این حمله زده است.