کانال سوئز باز شد

پس از رهاسازی کشتی عظیم باری گیر افتاده در کانال سوئز، رفت و آمد کشتی ها در این کانال در مصر از سر گرفته شد.

اسامه ربیع، رئیس اداره کنترل کانال سوئز، به خبرنگاران گفت که این کانال در ساعت ۶ بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محلی باز شده است.

این کشتی سه شنبه گذشته در این شاهراه گیر افتاد. مالک این کشتی شرکت شوئی کیسِن مستقر در استان اهیمه در غرب ژاپن است و یک شرکت تایوانی این کشتی را اداره می کند.

اداره کنترل کانال سوئز عملیات شناور کردن دوباره این کشتی را رهبری کرد. این کشتی پس از روزها عملیات لایروبی و یدک کشی بالاخره کمی پس از ساعت ۳ بعد از ظهر آزاد شد.

ویدئوهایی که این اداره منتشر کرده نشان می دهد که کشتی آزاد شده به آرامی در امتداد کانال در حرکت است.

ربیع گفت انسداد این کانال باعث شده که ۴۲۲ کشتی در انتظار عبور در داخل یا اطراف کانال سرگردان شوند. او قول داد که برای برطرف کردن هرچه زودتر تاثیر این انسداد بر صنعت باربری، تلاش های شبانه روزی انجام شود.