سرمایه گذاری شرکت های ساختمانی در بتون سازگار با محیط زیست

شرکت های ساختمانی ژاپنی امیدوارند با کنار گذاشتن بتون های معمول و استفاده از بتون هایی که سازگارتر با محیط زیست هستند، انتشار کربن را کاهش دهند.

شرکت تایسِی به ایده ای برای تولید بتون دست پیدا کرده که در آن از سیمان که در روند تولید دی اکسید کربن بالا منتشر می کند استفاده نمی شود. در عوض در تولید بتون های این شرکت کلسیم کربنات، یعنی ماده ای به کار می رود که توسط به دام انداختن دی اکسید کربن به وجود می آید.

مسئولان این شرکت می گویند یک متر مکعب از بتون آنها می تواند ۱۷۰ کیلوگرم گاز گلخانه ای را در خود نگه دارد.

کاجیما، یک شرکت دیگر، پیشتر استفاده از بتونی را آغاز کرده که با دی اکسید کربن در جاده ها و پارکینگ ها ترکیب می شود. این شرکت حالا در روش های استفاده از آن در ساختمان ها سرمایه گذاری می کند.