شرکت نومورا ضرر احتمالی ۲ میلیارد دلاری را گزارش کرد

مسئولان شرکت معامله گر نومورا هولدینگز یک ضرر بالقوه در شرکت تابع خود در آمریکا را گزارش می کنند که بالغ بر میلیاردها دلار است. آنها می گویند این مشکل از رخدادی در جمعه گذشته نشات می گیرد که شامل تراکنش هایی میان این شرکت تابع و یک مشتری آمریکایی بود.

این شرکت می گوید میزان تخمینی مورد ادعا بر ضد این مشتری بر پایه قیمت ها در بازار در آن زمان حدود دو میلیارد دلار است.

این شرکت می گوید تخمین مذکور بسته به لغو شدن تراکنش ها و نوسانات قیمت ها در بازار می تواند تغییر کند.

مسئولان می گویند آنها هنوز در حال ارزیابی اندازه ضرر احتمالی و تأثیر آن بر نتایج مالی هستند.

اما آنها می گویند این ضرر احتمالی بر سلامت مالی نومورا و شرکت تابع آن تأثیر نخواهد داشت.

تلاش برای آرام کردن سرمایه گذاران نتوانست جلوی افت شدید قیمت سهام نومورا هولدینگز در بازار بورس توکیو را بگیرد.

سهام نومورا روز دوشنبه را با ۱۶ درصد کاهش نسبت به پایان روز جمعه گذشته به پایان برد.