کره شمالی نسبت به هر گونه واکنشی از سوی شورای امنیت هشدار داد

کره شمالی می گوید هر گونه تلاش برای نقض حق این کشور جهت دفاع از خود به طور غیرقابل اجتناب یک اقدام متقابل در پی خواهد داشت.

مدیر کل بخش سازمان های بین المللی وزارت خارجه کره شمالی، جو چول سو، از طریق خبرگزاری دولتی مرکزی کره بیانیه ای صادر کرد.

بنابر گزارش ها، در پی پرتاب دو موشک بالستیک از سوی کره شمالی در روز پنجشنبه هفته گذشته، شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد روز سه شنبه جلسه ای پشت درهای بسته برگزار کند.

جو گفت بسیاری از کشورهای دیگر تمامی انواع پرتابه ها را به قصد افزایش قدرت نظامی خود شلیک می کنند. او گفت: «معنی ندارد» که تنها «اقدام به حق کره شمالی برای دفاع از خود برای محکومیت برجسته شود.»

جو گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل استانداردهای دوگانه خود را حفظ کند، «این امر تنها باعث بدتر شدن اوضاع و نه بهتر شدن آن» و «رویارویی و نه گفتمان» در شبه جزیره کره می گردد.

چین و روسیه، که روابط دوستانه با کره شمالی دارند، می گویند شورای امنیت باید دیدگاهی دراز مدت داشته باشد و تحریم ها بر کره شمالی را کاهش دهد. موضع آنها در این زمینه نسبت به موضع آمریکا در تقابل کامل قرار دارد.