مقام های بانک ژاپن نگران تاثیرات جانبی سیاست تسهیل پولی هستند

سیاستگذاران بانک ژاپن به اهمیت ادامه برنامه بزرگ تسهیل پولی خود اشاره کرده اند. اما خلاصه نشست اخیر حاکی از محتاط بودن آنها نسبت به تاثیرات جانبی این برنامه است.

بانک ژاپن روز دوشنبه خلاصه نشست دو روزه خود که در روز ۱۹ مارس به پایان رسید را منتشر کرد که نشان دهنده موافقت کلی آنها با سیاست تسهیل پولی است.

اعضای این بانک گفتند که چارچوب سیاست کنونی باید «خط مشی اصلی تسهیل پولی این بانک در چند سال آینده باشد.»

اما یکی از مسئولان گفت که تاثیرات جانبی این سیاست بر نظام مالی که با گذشت زمان روی هم انباشته می شود، باید به طور دقیق ارزیابی گردد.

یک عضو دیگر گفت که باید از اصلاحات شرکت ها که باعث افزایش رشد اقتصادی و تورم می شود حمایت کرد. این در حالی مطرح شد که چشم انداز بانک ژاپن برای دستیابی به هدف تورم دو درصدی همچنان نامشخص است.