درخواست جریمه برخی رستوران ها در توکیو از سوی استانداری

توکیو درخواستی را تسلیم دادگاه کرده تا ۴ رستورانی که از دستورهای دولت کلانشهر توکیو برای کاهش ساعت کاری سرپیچی کرده اند را جریمه کند.

این نخستین بار است که یک استانداری در ژاپن طبق قوانین بازبینی شده اقدام های ویژه برای مقابله با ویروس کرونا جریمه ای را خواستار می شود.