ترونوفوجی با پیروزی در مسابقات کشتی سومو رتبه اوزکی را کسب کرد

ترونوفوجی با غلبه بر تاکاکه ایشو، قهرمان رتبه اوزکی سومو، در آخرین روز از مسابقات بزرگ بهاره سومو در روز یکشنبه، برای سومین بار در این مسابقات پیروز شد و توانست رتبه اوزکی که دومین عنوان قهرمانی سومو است را دوباره بدست آورد.

ترونوفوجی با ۱۱ پیروزی و سه شکست در این دوره از مسابقات بهاره از سایر کشتی گیران پیشی گرفته بود. او با شکست دادن تاکاکه ایشو توانست اولین عنوان قهرمانی خود از ژوئیه گذشته تا کنون را بدست آورد.

ترونوفوجی در سال ۲۰۱۷ پس از آسیب دیدن زانو و بیماری، رتبه اوزکی را از دست داد و به جونیدان که دسته یکی مانده به آخر است، سقوط کرد.

اما او به تدریج روند بهبودی را طی کرد و در مسابقات ژوئیه سال قبل توانست بعد از دو سال و نیم به دسته ماکونوئوچی صعود کند.

او توانست در مجموع ۲۴ پیروزی در دو دوره مسابقات قبل کسب کند.

تکنیک او برای پیروزی در مسابقات گرفتن کمربند حریف با دو دست و راندنش به سمت لبه رینگ و سپس هل دادن حریف به بیرون زمین بود.