تدارکات برای تخلیه کشتی گیرافتاده در کانال سوئز

مقامات مصری آماده می شوند تا درصورتی که تلاش ها برای شناور کردن مجدد کشتی باری که در کانال سوئز گیر کرده پیشرفت اندکی داشته باشد بار آن را تخلیه کنند.

اوسامه ربیع، رئیس اداره کانال سوئز روز یکشنبه به رسانه های محلی گفت که به دستور رئیس جمهور عبدالفتاح  سیسی اقدامات برای کاهش وزن کشتی در دست انجام است.

تخلیه بار کشتی احتمالا زمان بر خواهد بود که این امر اختلالات بیشتری در حرکت کشتی ها در این آبراه باریک ایجاد خواهد کرد؛ آبراهی که کوتاه ترین مسیر دریایی متصل کننده قاره های آسیا و اروپا است. بیش از ۳۲۰ کشتی منتظر عبور از این کانال هستند.

ربیع گفت که در نتیجه عملیات رهاسازی کشتی از گل در شنبه شب کشتی ۴ متر جابه جاشده است.

او ابراز امیدواری کرد که با کمک کشتی های یدکی عظیم عملیات رهاسازی کشتی پیشرفت بیشتری کند.

این کشتی از سه شنبه هفته گذشته در این آبراه به گل نشسته و گیر افتاده است. مالک این کشتی یک شرکت ژاپنی است و توسط یک شرکت تایوانی اداره می شود.