بررسی جزئیات لایحه اصلاح انتخاباتی هنگ کنگ در مجلس چین

کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در جلساتی در روزهای دوشنبه و سه شنبه در پکن درباره جزئیات لایحه اصلاح انتخاباتی هنگ کنگ بحث خواهد کرد.

کنگره ملی خلق در اوایل ماه جاری میلادی تصمیم گرفت که با گسترش دامنه اختیارات کمیته انتخاباتی کشور به این نهاد اجازه انتخاب تعدادی از اعضای شورای قانونگذاری هنگ کنگ را بدهد. همچنین هیئت جدیدی برای بررسی صلاحیت نامزدهای سمت رئیس اجرایی و اعضای مجلس قانونگذاری این منطقه تشکیل خواهد یافت.

عالی ترین نهاد قانونگذاری چین می گوید نظام انتخاباتی هنگ کنگ «نقاط ضعف و کاستی های محرزی» دارد و این منطقه باید توسط «میهن پرستان» اداره شود.

در نشست کمیته دائمی کنگره ملی خلق توجهات بر این موضوع متمرکز خواهد بود که چه روندهایی برای انتخاب اعضای هیئت نظارت بر صلاحیت کاندیداها و حذف نامزدهای منتقد دولت چین و دولت هنگ کنگ وضع خواهد شد.

از آنجا که انتخابات اعضای شورای قانونگذاری و رئیس اجرایی هنگ کنگ به ترتیب در ماه سپتامبر سال جاری و نیمه اول سال میلادی آینده برگزار خواهد شد احتمالا اعضای این کمیته به مذاکرات خود سرعت خواهند بخشید.