وزیران دفاع ۱۲ کشور خشونت ها در میانمار را محکوم کردند

سران دفاعی دوازده کشور با صدور بیانیه مشترکی از ارتش میانمار خواسته اند که به خشونت های اخیر در این کشور پایان دهد.

این دوازده کشور عبارتند از استرالیا، کانادا، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، دانمارک، هلند، نیوزیلند، کره جنوبی، انگلستان و آمریکا.

این مقامات دفاعی می گویند که آنها «استفاده از نیروی مرگبار علیه افراد غیرمسلح» توسط ارتش میانمار و سرویس های امنیتی وابسته به آنها را محکوم می کنند.

آنها می گویند که یک ارتش حرفه ای در رفتار خود از استانداردهای بین المللی پیروی می کند و مسئول محافظت از مردمی است که به آنها خدمت می کند نه آسیب رساندن به آنها.