انتقاد ژاپن از اوضاع در میانمار

وزیر خارجه ژاپن، موتگی توشیمیتسو، در ارتباط با افزایش قربانیان نظامی در میانمار یک بیانیه منتشر کرده است.

در این بیانیه آمده است که دولت ژاپن «قویا توسل ارتش و پلیس میانمار به زور در قبال غیرنظامیان را که باعث کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در این کشور شده است و در حالی که شمار قربانیان تنها ظرف روز ۲۷ مارس به بالاترین رقم رسیده است را محکوم می کند.»

در این بیانیه گفته شده است که «تیراندازی به غیرنظامیان، رفتارغیرانسانی در قبال دستگیرشدگان و سرکوب شدید فعالیت رسانه ها اقداماتی هستند که با آنچه که ارتش میانمار به طور رسمی درباره اهمیت دموکراسی اعلام کرده، مغایرت دارند.»

در این بیانیه همچنین آمده است که دولت ژاپن یکبار دیگر مصرانه از ارتش میانمار می خواهد که فورا اعمال خشونت در برابر غیرنظامیان را متوقف کند، آنگ سان سوچی، مشاور دولت، و سایر بازداشت شدگان را آزاد کند و سریعا نظام سیاسی دموکراتیک میانمار را دوباره برقرار سازد.