افزایش تعداد مبتلایان در ژاپن بعد از لغو شرایط اضطراری

با گذشت یک هفته از لغو وضعیت اضطراری به نظر می رسد که آمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا در توکیو و سه استان مجاور آن رو به افزایش است. همچنین مناطقی که در آنها وضعیت اضطراری اعلام نشده بود شاهد افزایش مبتلایان بوده اند.

دولت کلانشهر توکیو روز یکشنبه از ابتلای ۳۱۳ نفر دیگر به کووید-۱۹ در پایتخت خبر داد که این رقم نسبت به یکشنبه گذشته ۵۷ نفر بیشتر است. این آمار در سایتاما، استان مجاور توکیو از ۱۰۰ نفر فراتر رفته است.

استان اوساکا در غرب ژاپن تعداد مبتلایان را ۳۲۳ نفر گزارش کرده است که حتی از آمار اعلام شده برای توکیو نیز بیشتر است. این آمار برای سه روز متوالی از ۳۰۰ نفر بیشتر بوده است.

شبکه بهداشت استان فوکوشیما در شمال شرق کشور تحت فشار است.

نرخ اشغال تخت های بیمارستان همچنان در بالاترین سطح از سیستم هشدار چهار مرحله ای کشور قرار دارد.

روز یکشنبه ابتلای ۱۷۸۵ نفر دیگر به ویروس کرونا و مرگ ۲۹ نفر در سراسر ژاپن تائید شد.