افزایش نگران کننده تعداد مبتلایان جدید به کرونا در ژاپن

ژاپن تا روز جمعه بیش از ۲۰۰۰ هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کرده است. رقمی که در یک ماه و نیم اخیر سابقه نداشته است. در مناطق روستایی برخی نگران هستند که این افزایش ممکن است جوامع را با فاجعه روبرو کند.

استان یاماگاتا در شمال کشور، که در هفته اول مارس هیچ موردی از ابتلا به کرونا گزارش نکرده بود، در روز جمعه ۳۴ مورد ابتلا گزارش کرد که دومین آمار بالای مبتلایان در یک روز است.

این در حالی است که استان میاگی، که در جوار این استان قرار دارد، هنوز تحت وضعیت اضطراری مستقل خود قرار دارد. مراکز این استان ها با خودرو تنها یک ساعت با هم فاصله دارند.

کرونا در مناطق شهری هم در حال گسترش است. استان اوساکا در غرب ژاپن، برای اولین بار ظرف دو ماه گذشته ابتلای ۳۰۰ نفر جدید را گزارش کرد. این استان تصمیم گرفته است که از بارها و رستوران ها در شهر اوساکا بخواهد که تا ۲۱ آوریل کارشان را تا ساعت ۹ شب تمام کنند و علاوه بر آن، در حال تعمیم این درخواست به کل استان است.