آمریکا و تایوان توافقنامه همکاری میان گاردهای ساحلی خود امضا کردند

آمریکا و تایوان ظاهرا با هدف زیر نظر داشتن چین، توافقی را برای تقویت همکاری میان گارد های ساحلی خود امضا کرده اند.

روز جمعه مقام های ارشد به مناسبت امضا یک یاداشت تفاهم در واشنگتن در روز قبل، مراسمی در تایپه برگزار کردند.

انتظار می رود که دو طرف اکنون برای هماهنگ کردن این برنامه یک کارگروه گارد ساحلی ایجاد کنند. آنها در زمینه عملیات جستجو و نجات و واکنش به کشتی های ماهیگیری که مقررات را نقض کنند، با هم همکاری خواهند کرد.

مقام ها تاکید کردند که این نخستین توافق رسمی میان دو طرف از زمان روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور آمریکا است. آمریکا و تایوان روابط دیپلماتیک ندارند.

این مقام ها مستقیما از چین، که با تصویب یک قانون جدید به گارد ساحلی خود اجازه استفاده از سلاح را داده است، اسم نبردند.

با این حال سو تسنگ چانگ، نخست وزیر تایوان به طور جداگانه گفت این قانون جدید چین یکی از دلایل این توافقنامه همکاری بوده است. او گفت این قانون منطقه را شوکه کرده است و افزود آنهایی که دارای ارزش های مشترک هستند باید برای حفاظت از صلح و ثبات با هم همکاری کنند.