رهاسازی کشتی باربری گرفتار در کانال سوئز به زمان بیشتری نیاز دارد

کارگران همچنان به تلاش های خود برای رها ساختن مجدد کشتی باربری به گل نشسته در کانال سوئز مصر ادامه می دهند. اما این عملیات ممکن است به مراتب بیشتر به طول بیانجامد و به طور بالقوه باعث ادامه تداخل در زنجیره تامین کالای جهان شود.

کشتی باربری «اور گیون» روز سه شنبه به طرف دریای مدیترانه در حرکت بود که در اثر وزش تندباد در کانال سوئز به گل نشست.

این کانتینربر متعلق به شرکت «شوئی کیسن» است که مقر آن در غرب ژاپن است، و توسط شرکت کشتیرانی «اور گرین» تایوان اداره می شود.

مسئولان کانال سوئز روز پنجشنبه بار دیگر یدک کش هایی را برای رهاسازی مجدد این کشتی ۴۰۰ متری اعزام کردند. اما تلاش آنها با شکست روبرو شد.

مسئولان این کانال ظاهرا با گروهی از کارشناسان یک شرکت امداد هلندی مشورت کرده اند. ظاهرا آنها درباره اعزام قایق های لایروب برای زدودن شن های اطراف این کشتی صحبت کرده اند.

کشتی «اور گیون» راه بیش از ۱۵۰ کشتی را سد کرده است و مانع از ورود یا عبور آنها از این کانال شده است.