دولت مرکزی ژاپن از سفرهای داخل استانی حمایت مالی می کند

دولت مرکزی ژاپن در نظر دارد تا به استان هایی که ویروس کرونا در آنجا به نسبت مهار شده، برای پویش سفرهای محلی حمایت مالی ارائه کند.

ابتکار عمل دولت مرکزی به نام «سفر برو» که به مسافران تخفیف های گوناگونی می دهد، از اواخر سال گذشته میلادی در تلاش برای جلوگیری از پخش شدن ویروس کرونا متوقف شده است.

اما استان هایی که نرخ ابتلا در آنها پایین تر است، پویش هایی را راه انداخته اند تا به صنعت گردشگری در داخل استان کمک کنند. آنها مردم را تشویق می کنند تا در داخل استان های خود به سفر بروند.

دولت مرکزی اکنون به دنبال آن است تا از چنین طرح هایی حمایت کند.

دولت در نظر دارد تا برای هر مسافر برای هر شب تا ۷ هزار ین یا حدود ۶۴ دلار یارانه بدهد. این یارانه برای اسکان، صرف غذا یا خرید می تواند استفاده شود.