بایدن: ثابت می کنیم مردم سالاری کارا است

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می گوید که روابط میان آمریکا و چین، نبردی بین مردم سالاری و خودکامگی است و کشورش باید نشان دهد که مردمسالاری کارا است.

بایدن روز پنجشنبه در نخستین نشست خبری خود از زمان آغاز ریاست جمهوری این مطلب را اعلام کرد.

او درباره چین بیان داشت که کشورش به دنبال رویارویی با چین نیست اما یک رقابت بسیار بسیار دشوار پیش رو خواهد بود. او از پکن خواست تا طبق قوانین بین المللی رفتار کند: رقابت منصفانه، کردار منصانه و تجارت منصفانه.

بایدن، شی جین پینگ را «فردی باهوش» خواند. او گفت شی بر این باور است که نظام خودکامگی موج غالب در آینده است و مردم سالاری در دنیای هر چه پیچیده تر، نمی تواند پاسخگو باشد.

وی بیان داشت که «این نبردی میان عملکرد نظام های مردم سالاری در قرن بیست و یکم و نظام های خودکامه است».

بایدن ابراز داشت که آمریکا برای مواجهه کاراتر با چین سه کار باید انجام دهد: سرمایه گذاری در کارگران آمریکایی و علوم در آمریکا؛ برقراری دوباره اتحاد با کشورهای دموکراتیک؛ و دنبال کردن باورهای آزادی و حقوق بشر.

وی همچنین گفت که هدف نهایی چین تبدیل شدن به «پیشروترین کشور در جهان، ثروتمندترین کشور در جهان و قدرتمندترین کشور در جهان» است. بایدن گفت که چنین چیزی در زمان ریاست جمهوری او محقق نخواهد شد.