پرسش های شما: کارایی یک واکسن کرونا چطور معلوم می شود؟

ان اچ کی به پرسش های شنوندگان درباره ویروس کرونا پاسخ می دهد. از امروز، شماری از واکسن های کرونا و درصد کارایی آنها را بررسی می کنیم.

بسیاری از تولید کنندگان واکسن کرونا نتایج کارآزمایی های بالینی خود را برای نشان دادن میزان کارایی محصولشان اعلام کرده اند.

کارایی یک واکسن از طریق مقایسه گروهی از افراد واکسینه شده با آن و گروه دیگری که یک دارونما یا واکسن غیر واقعی دریافت کرده اند، بررسی می شود.

اگر نسبت افراد واکسینه شده که نشانه های ابتلا به کرونا در آنها بروز می کند کمتر از افرادی باشد که دارونما دریافت کرده اند، نتیجه گیری می شود که واکسن در جلوگیری از ابتلا مؤثر بوده است.

واکسنی که شرکت داروسازی عظیم آمریکایی فایزر مشترکا با بیو ان تک، شریک آلمانیش، تولید کرده است و نیز واکسن ساخته شده توسط شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا هر دو در آزمایش های بالینی ده ها هزار نفر کارایی بیش از ۹۰ درصد داشته اند.

کارایی بیش از ۹۰ درصد واکسن کرونا به چه معنی است؟
تصور کنید طی زمان معینی پس از دریافت دارونما، در ۱۰۰ نفر نشانه های ابتلا به کرونا بروز کند و در عین حال، در همان دوره زمانی، کمتر از ۱۰ نفر از افراد واکسینه شده با واکسن واقعی علائم کرونا نشان دهند. مقایسه این دو رقم نشان می دهد که این واکسن در بیش از ۹۰ درصد افراد به جلوگیری از ابتلا کمک کرده است.

با این حال، باید به یاد داشت که احتمال ابتلای افراد واکسینه شده به کرونا هنوز وجود دارد. بنابراین، لازم است که حتی پس از آغاز کامل برنامه واکسیناسیون، اقدامات احتیاطی همچون ماسک زدن و پرهیز از فضاهای دربسته و مکان های شلوغ و نیز شرایطی که افراد بسیار به هم نزدیک هستند، کماکان رعایت شوند.

این اطلاعات در روز ۲۶ مارس به روز شده است.