سیستم تشخیص چهره در فرودگاه های ژاپن گسترش می یابد

مسافرانی که در دو فرودگاه اصلی بین المللی ژاپن پذیرش می شوند به زودی می توانند تجربه بسیار بهتری داشته باشند. از ماه ژوئیه تعداد زیادی از افراد می توانند به سرعت با استفاده از سیستم تشخیص چهره از طریق ایست های بازرسی معمول به سمت گیت های پرواز خود حرکت کنند.

مسئولان فرودگاه ناریتا در نزدیکی توکیو این سیستم را برای پروازهای خارجی با ژاپن ایرلاینز و آل نیپون ایرویز معرفی خواهند کرد.

مسئولان فرودگاه هاندا در پایتخت نیز این سیستم را برای پروازهای بین المللی برخی از شرکت های هواپیمایی نصب خواهند کرد.

هر دو فرودگاه انتظار دارند این فناوری به محدود كردن تماس های فرد به فرد كمك كند، اقدامی که برای كاهش گسترش ویروس کرونا مهم است.