کرونا ۱۲۰۰ شرکت را در ژاپن ورشکست کرد

یک شرکت پژوهش اعتبار ژاپنی به نام «تیککو دیتا بنک» می گوید به دلیل شیوع جهانی کرونا، ۱۲۰۰ شرکت در ژاپن از فوریه ۲۰۲۰ ورشکست شده اند.

بارها و رستوران ها با ۱۹۵ مورد در صدر فهرست واحدهای صنفی ورشکست شده هستند و پس آنها شرکت های ساختمانی با ۱۰۴ مورد و هتل ها و مهمانسراها با ۸۴ مورد قرار دارند.

این شرکت پژوهشی هشدار می دهد در صورت پایان یافتن برنامه های حمایت مالی از واحدهای صنفی که از درخواست کاهش ساعات کار پیروی می کنند، احتمال ورشکستگی شرکت های بیشتر وجود دارد.