آمریکا خواهان روابط قوی تر با متحدان خود برای مقابله با چین شد

وزیر خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن، می گوید جاه طلبی روزافزون چین یک تهدید فوری برای ناتو است و از متحدان این کشور خواست جهت غالب شدن بر چالش های که چین ایجاد می کند با یکدیگر همکاری کنند.

بلینکن روز چهارشنبه در مقر ناتو در بروکسل سخنرانی کرد. این اولین سفر او به اروپا از زمان احراز این پست بود.

وزیر خارجه آمریکا، چین را بخاطر قابلیت های نظامی فزاینده و تهدید آزادی دریانوردی در منطقه اقیانوس های هند و آرام شدیدا محکوم کرد. بلینکن گفت چین بطور فزاینده ای از دسترسی به منابع حیاتی، بازارها و فناوری برای فشار آوردن به متحدان آمریکا استفاده می کند.

بلیکن گفت اگر متحدان آمریکا برای تحقق بخشیدن به بینش مثبت خود برای نظم بین المللی با یکدیگر همکاری کنند می توانند در رقابت با چین یا هر کشور دیگری در هر زمینه ای برنده شوند.

بلینکن همچنین گفت آمریکا در مورد چین به متحدان خود فشار نخواهد آورد تا بین « ما و یا آنها» یکی را انتخاب کنند.