دولت ژاپن: کره شمالی دو موشک بالستیک پرتاب کرد

دولت ژاپن می گوید کره شمالی بامداد روز پنجشنبه دو موشک بالستیک پرتاب کرد.

مقام ها می گویند حدود ساعت ۷ بامداد به وقت ژاپن دو پرتابه شلیک شدند که باور بر آن است در آبهای خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن فرود آمده باشند.

سوگا یوشیهیده، نخست وزیر ژاپن، گفت: « پرتاب موشک از سوی کره شمالی تهدیدی نسبت به صلح و ثبات ژاپن و این منطقه است. ژاپن شدیدا به این پرتاب، که نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است، اعتراض می کند.» سوگا اضافه کرد او با آمریکا،‌ کره جنوبی و دیگر کشورها مشورت خواهد کرد.

پرتاب موشکهای بالستیک از سوی کره شمالی در روز پنجشنبه اولین پرتاب ظرف حدود یک سال گذشته است و دو روز بعد از آن انجام شد که این کشور بنا بر گزارشها دو موشک کروز کوتاه برد را شلیک کرده بود.