مرکل برنامه خود برای قرنطینه سختگیرانه تر عید پاک را کنار گذاشت

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تنها یک روز بعد از اینکه اقدام هایی بر ضد ویروس کرونا اعلام شدند، برنامه قرنطینه سختگیرانه تر برای تعطیلات عید پاک را کنار گذاشت.

روز سه شنبه، مرکل گفت از اول ماه آوریل تمامی فروشگاهها به مدت ۵ روز بسته خواهند شد به جز فروشگاههای مواد غذایی که در روز سوم آوریل تعطیل می شوند. هدف آن بود تا طی تعطیلات عید پاک هنگامی که اعضای خانواده ها دور هم جمع می شوند، از ابتلای افراد به ویروس کرونا جلوگیری شود.

اما منتقدان این برنامه می گویند مردم برای خرید و انبار مواد غذایی به فروشگاهها حمله ور می شوند و ممکن است مشکلات لجستیکی بوجود بیاید. حتی در درون احزاب حاکم نیز به این برنامه اعتراض شده بود.

مرکل این برنامه را در روز چهارشنبه کنار گذاشت و این ایده را یک اشتباه خواند. او گفت این اشتباه او بوده و بخاطر ایجاد سردرگمی عذرخواهی کرد. آلمان شاهد افزایش شدید و سریع ابتلا به ویروس کرونا بوده که بیش از ۷۰ درصد موارد جدید ابتلا از نسخه جهش یافته ویروس کرونا بوده که اولین بار در بریتانیا کشف شد.