فایزر: برای انتقال واکسن کرونا انجماد گزینه بهتری است

شركت داروسازی آمريكايی فایزر می گويد كه واكسن ويروس كرونا برای انتقال اصولاً بايد منجمد شود و سرمایش تنها درصورتیكه انجماد ممكن نباشد، بايد يک گزينه باشد.

فایزر ژاپن روز دوشنبه دستورالعمل هایی را در زمینه جابجایی و استفاده از واکسن برای دولت های محلی و کادر درمانی صادر کرد.

در این شیوه نامه آمده که واکسن ها نباید تحت تکان های شدید یا لرزش قرار بگیرند زیرا به آسانی از هم فرو می پاشند و هنگام توزیع به صورت بسته های کوچک در مراکز واکسیناسیون باید منجمد شوند.

در این شیوه نامه آمده است دولت های محلی فقط در زمانیکه نمی توانند واکسن ها را منجمد کنند، باید آنها را در دمای دو تا هشت درجه سانتیگراد حمل کنند.

فایزر در دسامبر گذشته به وزارت بهداشت ژاپن گفته بود كه حمل و نقل در سردخانه توصیه نمی شود اما اگر گزینه دیگری نباشد، قابل قبول است.

این وزارتخانه در ماه جاری میلادی به دولت های محلی اطلاع داده است كه منجمد کردن واكسن، كنترل كیفیت بهتری را تضمین می كند.

قرار است ژاپن از روز دوازدهم ماه آوریل واکسیناسیون افراد سالمند را آغاز کند.