توکیو روز پنجشنبه ۳۹۴ مبتلای جدید به ویروس کرونا را تأیید کرد

دولت کلانشهر توکیو می گوید روز پنجشنبه ابتلای ۳۹۴ نفر دیگر به ویروس کرونا را تأیید کرده است.

این تعداد ۷۱ مورد بیشتر از تعداد مبتلایان پنجشنبه گذشته بود. این ششمین روز متوالی بود که رقم گزارش شده بالاتر از یک هفته قبل آن بوده است.

بدین ترتیب تعداد کل ابتلا به ویروس کرونا در پایتخت اکنون از آغاز این همه گیری به ۱۱۸ هزار و ۸۵۵ نفر رسیده است.

مقامات توکیو می گویند تعداد بیماران کرونایی با شرایط وخیم در این روز ۴۱ نفر بود که از روز چهارشنبه ۱ نفر کمتر است.