نسخه های جدید کرونا در سه کشور جایگزین نسخه اصلی شده اند

سازمان جهانی بهداشت می گوید نسخه های جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل به سرعت جایگزین نسخه اولیه این ویروس شده اند.

در گزارش سازمان جهانی بهداشت که روز سه شنبه منتشر شد آمده است که از ماه اکتبر سال گذشته ابتلا به نسخه جهش یافته این ویروس در بریتانیا و آفریقای جنوبی سریعا در حال گسترش بوده است. اکثر مبتلایان جدید در این کشورها به این نسخه جهش یافته دچار شده اند. این گزارش همچنین می گوید در برزیل نسبت مبتلایان نسخه جهش یافته اکنون به حدود نیمی از کل مبتلایان تازه رسیده است.

در این گزارش آمده که افزایش جمعی در نسبت عدد سرایت موثر به نسخه های جهش یافته در نوع بریتانیایی ۴۱ درصد، در نوع آفریقای جنوبی ۳۶ درصد و در نوع برزیلی ۱۱ درصد تخمین زده شد. نرخ یا عدد سرایت موثر برابر با میانگین تعداد افرادی تعریف می شود که یک فرد ناقل می تواند آنها را مبتلا کند.

در عین حال مبتلایان به نسخه های جدید کرونا در این هفته تا روز یکشنبه که از سراسر جهان گزارش شده برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت که تا حدی به دلیل افزایش مبتلایان در برزیل، هند و فرانسه است. تعداد جان باختگان پس از شش هفته کاهش در این هفته افزایش یافت.