ژاپن از یک مشعل پیشرفته برای المپیک توکیو رونمایی کرد

برگزارکنندگان المپیک و پارالمپیک توکیو یک مشعل هیدروژنی را رونمایی کرده اند که قرار است در برخی از قسمت های دوی حمل مشعل استفاده شود.

کمیته برگزاری بازی های توکیو قصد دارد این مشعل را برای تبلیغ تلاش های انجام شده برای سازگار کردن این رویداد بزرگ با محیط زیست استفاده کند. مشعل هیدروژنی گاز دی اکسید کربن تولید نمی کند.

این کمیته می گوید که این اولین بار در تاریخ المپیک است که چنین مشعلی استفاده می شود.

سوخت هیدروژنی برای این مشعل در مرکز تحقیقات انرژی هیدروژنی فوکوشیما که ماه مارس گذشته در شهر نامیه در استان فوکوشیما افتتاح شد تولید شده است. گفته می شود این مرکز از لحاظ میزان تولید هیدروژن یکی از بزرگترین ها در دنیاست.

این شهر در سال ۲۰۱۱ توسط زلزله و سونامی عظیم و حادثه هسته ای ناشی از آن آسیب زیادی دید و ساکنان آن به دستور مقامات شهر را تخلیه کرده بودند.