آغاز حمل مشعل المپیک در ژاپن

پس از یک سال تاخیر حمل مشعل المپیک روز پنجشنبه در سراسر ژاپن آغاز شد. این مشعل تحت شرایط سختگیرانه ضد ویروس کرونا در تمامی ۴۷ استان ژاپن حمل خواهد شد.

حمل این مشعل از اردوگاه ملی جی ویلج در استان فوکوشیما آغاز شد. این اردوگاه پایگاهی برای کارهای آلودگی زدائی نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما دای ایچی استفاده می شد.

به دلیل اینکه مقامات می خواستند تلاش های بازسازی پس از یک زلزله و سونامی عظیم و ویرانگر و یک فاجعه هسته ای در این منطقه در یک دهه پیش را نشان دهند این اردوگاه را به عنوان نقطه شروع حرکت این مشعل انتخاب کردند. حدود ۱۰ هزار دونده قصد دارند این مشعل را در مناطق گوناگون حمل کنند.

به دلیل همه گیری ویروس کرونا مقامات از تماشاگران محلی خواسته اند تا در مسیر حمل این مشعل تجمع نکنند و یا با صدای بلند حمل کنندگان مشعل را تشویق نکنند.

حمل این مشعل بدون جنجال نبوده است. بعضی از دوندگان اعتراض به سخنان رئیس پیشین کمیته برگزاری المپیک در ماه گذشته که می توان آن را جنسیت زده تلقی کرد از حمل این مشعل کناره گیری کردند.

این مشعل قرار است برای ۱۲۱ روز در سراسر ژاپن حمل شود و روز ۲۳ ژوئیه که روز برگزاری مراسم افتتاحیه است وارد ورزشگاه ملی توکیو شود.