ژاپن: کره شمالی دو موشک بالستیک پرتاب کرد

دولت ژاپن می گوید کره شمالی صبح روز پنج شنبه دو موشک بالستیک پرتاب کرد.

بنا به گفته مقامات این موشک ها در حدود ساعت هفت صبح به وقت ژاپن پرتاب شدند.

آنها معتقدند که این پرتابه ها در خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن افتاده اند و هیچ گونه خطر فوری برای ژاپن وجود ندارد.

از حدود یکسال پیش این اولین باری است که کره شمالی موشک های بالستیک شلیک می کند.

شورای امنیت ملی ژاپن جلسه ای تشکیل داده و از نزدیک این اوضاع را تحت نظر دارد.