۳۳۰۰ نفر از کارکنان گروه پست ژاپن تنبیه شدند

پست هولدینگز ژاپن تعداد بیشتری از کارکنان شرکت های مجموعه خود را به دلیل فروش نامناسب بیمه نامه ها تنبیه کرده است و مجموع تعداد کارکنان تنبیه شده اکنون به ۳۳۰۰ نفر می رسد.

در سال ۲۰۱۹، یک تحقیق داخلی در این شرکت دریافت که این شرکت بیش از ۱۲۰۰ بیمه نامه را به ضرر مشتریان فروخته بود. این ظن وجود داشت که این فروش ها یک قانون و مقررات داخلی را نقض کرده باشند.

تا ماه نوامبر سال گذشته، این شرکت حدود ۲۰۰۰ نفر از کارکنان شرکت های مجموعه خود، پست ژاپن و بیمه پست ژاپن، را مورد تنبیه قرار داده بود.

منابع آگاه از این موضوع گفتند از آن زمان حدود ۱۳۰۰ کارمند دیگر هم از کار تعلیق شده و یا مشمول کسر حقوق قرار گرفته اند.

پست ژاپن در حال رسیدگی به فروش این بیمه نامه ها است و می گوید قصد دارد همه روسای دفاتر ۱۳ منطقه را عوض کند و فعالیت های فروش بیمه نامه را از ماه آینده از سر بگیرد. پست ژاپن همچنین به طور داوطلبانه عملیات فروش بیمه نامه ها را به حالت تعلیق درآورد.

روسای پست ژاپن و بیمه پست ژاپن قرار است روز چهارشنبه با خبرنگاران صحبت کنند.