ژاپن خواهان مسئولیت پذیری چین نسبت به منطقه شین جیانگ است

دولت ژاپن می خواهد در مورد وضعیت حقوق بشر در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ در چین، گفتگو با آن کشور را ادامه دهد. دولت ژاپن همچنین ممکن است از پکن بخواهد که مسئولیت پذیر باشد و این وضعیت را بهبود دهد.

ژاپن تنها کشور در میان کشورهای گروه هفت است که به دلیل موارد ادعا شده نقض حقوق بشر در شین جیانگ، تحریم هایی بر چین اعمال نکرده است.

روز دوشنبه آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا، بر مقامات چین که متهم به دست داشتن در این خشونت های ادعا شده هستند، تحریم های هماهنگی اعمال کردند. این مجازات ها شامل توقیف اموال و ممنوعیت مسافرت می شود.

دولت ژاپن می گوید ژاپن و چین هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر اقتصادی به یکدیگر نزدیک هستند. دولت می گوید ژاپن بنیان قانونی لازم برای اعمال تحریم در واکنش به مسائل حقوق بشری را ندارد.

موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه ژاپن گفت برای جامعه بین المللی حائز اهمیت است که در مورد این مساله از نزدیک با یکدیگر همکاری کرده و چین را به شدت تحت فشار قرار دهند.