توکیو ۴۲۰ مورد جدید ابتلا به کرونا در روز چهارشنبه را تایید کرد

دولت کلانشهر توکیو ۴۲۰ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در روز چهارشنبه را تایید کرد که بالاترین رقم ابتلای روزانه در ماه مارس است.

تعداد تازه مبتلایان روزانه برای دومین بار ظرف ماه جاری از رقم ۴۰۰ نفر فراتر رفت. هفته قبل هم توکیو شاهد ابتلای ۴۰۹ نفر در یک روز بود. چهارشنبه پنجمین روز متوالی است که موارد روزانه ابتلا نسبت به هفته قبل بیشتر شده است.

تعداد کل مبتلایان در پایتخت اکنون به ۱۱۸ هزار و ۴۶۱ نفر می رسد.

مقام های توکیو می گویند تعداد بیماران بدحال ۴۲ نفر است که نسبت به روز سه شنبه تغییری نداشته است.

در همین رابطه، شهر سندای در استان میاگی می گوید ۱۳۱ مورد جدید ابتلا در روز چهارشنبه را تایید کرده است.

این استان پیشتر در همین روز، ۴۰ مورد ابتلای جدید را گزارش کرده بود. با احتساب این رقم تعداد مبتلایان روزانه در این استان به رقم بیسابقه ۱۷۱ نفر رسید که از رقم ۱۲۵ نفر روز شنبه، فراتر رفته است.