کوگا توشیهیکو قهرمان جودوی المپیک درگذشت

کوگا توشیهیکو، قهرمان ژاپنی جودوی المپیک روز چهارشنبه در سن ۵۳ سالگی درگذشت. افراد نزدیک به او می گویند کوگا سال گذشته تحت عمل درمان سرطان قرار گرفته بود.

کوگا اهل استان فوکوئوکا در جنوب غربی ژاپن بود. او زمانی که دانش آموز مدرسه راهنمایی بود به یک مرکز آموزش نخبگان جودو می رفت.

تکنیک سئوی ناگه کوگا، یا پرتاب حریف از روی شانه، شناخته شده بود. او در المپیک ۱۹۹۲ بارسلونا در دسته ۷۱ کیلوگرم مردان برنده مدال طلا شد، علیرغم اینکه پیش از آن دیدار زانوی چپش به شدت آسیب دیده بود. او در سه المپیک متوالی بین سال های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۶ شرکت کرد.

کوگا در سال ۲۰۰۰ رقابت های جودو را کنار گذاشت. او پس از آن به عنوان مربی هیئت جودوی ژاپن فعالیت کرد و یک باشگاه جودو برای کودکان گشود.