فرماندهان میانمار به دنبال روابط نزدیکتر با همسایگان

فرماندهان ارتش میانمار می خواهند روابط خود با پنج کشور همسایه از جمله چین را تقویت کنند.

آنها در برابر فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا که علیه مقامات نظامی این کشور جنوب شرقی آسیا به دلیل ارتباط با سرکوب معترضان دموکراسی طلب تحریم هایی وضع کرده اند، ایستاده اند.

ارتش میانمار در سرکوب معترضان خشونت را روز به روز افزایش داده است. یک گروه مدافع حقوق بشر در میانمار می گوید که دستکم ۲۶۱ نفر توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شده اند.

روز دوشنبه، آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که دارایی های اشخاصی از جمله افراد مرتبط با ارتش را مسدود می کنند. روز سه شنبه، زائو مین تون، سخنگوی شورای اداره کشور که به دنبال کودتا توسط ارتش ایجاد شده یک کنفرانس خبری برگزار کرد.

او گفت این آمار تلفات مایه تاسف است اما ادعا کرد معترضانی که به طور مکرر دست به کارهای مخرب زده اند مقصر هستند. او گفت ارتش با هدف تحت کنترل درآوردن تظاهرات همچنان اقداماتی نظیر محدود کردن دسترسی به اینترنت را ادامه خواهد داد.

این سخنگو گفت که دولت نظامی قصد دارد تا روابط خود با پنج کشور را تقویت کند و ارزش های مشترک با آنها را برجسته کند. او بر عزم رهبران ارتش برای حفظ اصول خود در مواجهه با فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کرد.