پرتاب ماهواره ای برای آزمایش فناوری پاکسازی زباله های فضایی

یک شرکت نوپای ژاپنی می گوید برای آزمایش فناوری هایی به منظور پاکسازی زباله های فضایی، یک ماهواره پرتاب کرده است.

مقامات شرکت Astroscale در توکیو می گویند یک موشک سایوز روسی که روز دوشنبه از قزاقستان پرتاب شد، این ماهواره آزمایشی را در مدار قرار داد، و ادامه می دهند که عملکرد این ماهواره به درستی انجام می شود.

این مقامات می گویند ماهواره تمیز کننده آنها از یک وسیله مغناطیسی برای جمع آوری زباله ها استفاده می کند. زباله های فضایی و خود ماهواره وقتی که دوباره وارد جو زمین شوند، خواهند سوخت.

این ماهواره زباله های ساختگی را در فضا پخش کرده و سپس آنها را جمع آوری می کند، و فناوری تعیین موقعیت زباله ها را نیز آزمایش می کند.

شرکت Astroscale می گوید اولین شرکت خصوصی است که ماهواره ای برای آزمایش فناوری تمیز کردن زباله های فضایی پرتاب کرده است. این شرکت می خواهد از این فناوری استفاده تجاری کند.

زباله های فضایی یک مشکل رو به افزایش هستند چرا که ماهواره های رها شده و قسمت هایی از موشک ها در مدار زمین باقی می مانند و خطر برخورد را افزایش می دهند.