آتش سوزی در یک کارخانه تولید تراشه در ژاپن و احتمال صدمه بیشتر به صنعت خودروسازی این کشور

خودروسازان ژاپنی در حال ارزیابی تأثیر یک آتش سوزی در یک کارخانه داخلی بزرگ نیمه هادی هستند. این در حالی است که این صنعت در حال حاضر با کمبود جهانی روبرو است.

این آتش سوزی جمعه گذشته در یک کارخانه Renesas Electronic در شمال توکیو رخ داد. برخی از تجهیزات آسیب دیده و تولید تراشه برای خودرو تا حدی متوقف شده است.

Renesas قصد دارد ظرف یک ماه به تولید کامل خود بازگردد. خودروسازان افرادی را برای کمک به این کارخانه اعزام کرده اند.

از جمله شرکت هایی که از تراشه های رنساس استفاده می کنند می توان به تویوتا، نیسان و هوندا اشاره کرد. خودروسازان ژاپنی پیش از این به دلیل کمبود تراشه جهانی مجبور به کاهش تولید شده بودند.

سایر تراشه سازان ظرفیت کمی برای جبران این کمبود دارند.

تحلیلگران می گویند آتش سوزی Renesas ممکن است خودروسازان را مجبور به کاهش بیشتر تولید کند.