اعمال فشار فایو آیز بر پکن بر سر مساله شین جیانگ

آمریکا و شرکای اطلاعاتی آن شواهد نقض حقوق بشر در چین درباره اقلیت اویغور و دیگر اقلیت های ایالت شین جیانگ را «تکان دهنده» توصیف کرده اند.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه به طور هماهنگ بر مقامات چینی متهم به دست داشتن در موارد اینچنینی نقض حقوق بشر تحریم هایی را اعمال کردند.

وزرای خارجه اتحادیه اطلاعاتی موسوم به فایو آیز یا پنج چشم نسبت به این مساله عمیقا ابراز نگرانی کردند. این اتحادیه شامل کشورهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند می باشد.

آنها در بیانیه ای مشترک گفتند: «این شواهد شامل مدارکی از خود دولت چین، تصاویر ماهواره ای و شهادت شاهدان عینی تکان دهنده هستند.»

در این بیانیه همچنین آمده است که برنامه سرکوب گسترده چین شامل اعمال محدودیت های شدید بر آزادی مذاهب، استفاده از نیروی کار اجباری، بازداشت های دسته جمعی در اردوگاه های کارورزی و عقیم سازی اجباری می باشد.

در این بیانیه از چین خواسته شده که اویغورها و دیگر افرادی که در بازداشت خودسرانه پکن به سر می برند را آزاد کرده و به بازرسان سازمان ملل اجازه ورود به این مساله را بدهد.

چین کلیه اتهامات نقض حقوق بشر را رد می کند.